ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกลางใหญ่ (ฝั่งทิศเหนือ)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้
07/05/2562 09:00
07/05/2562 16:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
0811830949
สมหวัง โคตรลาคำ
ลำดับดาวน์โหลด