ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนทอง รร.โนนทองประชาสรรค์ (ไฟดับ 08.30-17.00 น.) บ.เหล่าทอง อบต.เหล่าทอง บริษัทศรีแก้ว บ.ศรีอุบล บ.คลองทิพย์ ไลน์บ.หนองพันทาถึง บ.นาหว่อ หนองนาดี ไลน์บ้านโนนแก้ว ถึง บ.ตูม บ้านสามหนอง (ดับไฟ 2ช่วงเวลา ช่วง1 08.30-09.30 ช่วง2 163.0-17.30)
สับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง สายเปลือย120 ต.มม.เป็นสายหุ้ม185 ต.มม.
11/01/2562 08:00
11/01/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด