ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองรังกา, บ้านหนองขอน,โรงเรียนนานาชาติเวสลี่และบริเวณโครกการก่อสร้างชลประทานที่4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
24/07/2564 09:00
24/07/2564 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี