ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์ 2/1 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควีเอ เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ พีอีเอ 39-021466 (จำนวนมิเตอร์ 20 เครื่อง) บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์ 2/1 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลาประมาณ 12.00 น. (ไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน กฟภ.นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
02/08/2564 08:30
02/08/2564 12:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด