ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนทอง ม.11 ต.แชะ อ.ครบุรี
ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มระบบ 1 เฟส 3 สาย ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
16/01/2562 08:00
16/01/2562 16:00
กฟอ.ครบุรี
0858609511
โสภณ พิทยภัทร
ลำดับดาวน์โหลด