ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนข่า อ.บ้านไผ่
บ้านหนองร้านหญ้า ถึง โรงพลาสติก(ข้างปตท.)
17/03/2564 09:00
17/03/2564 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
043-274-157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ