ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านนันทกาญจน์ ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาแรงสูง,บัคอาร์ม จำนวน 2 ต้น
08/02/2562 09:00
06/02/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
080-1101823
สายันธ์ ลำดวน
ลำดับดาวน์โหลด