ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยท่าวังทอง 39 บ้านดอกบัว หมู่ 10 ต.ท่าวังทอง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
12/11/2564 09:00
12/11/2564 17:00
กฟจ.พะเยา
0648167546
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด