ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองเขว้า ถึง สามแยกบัวชุม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการย้ายระบบจำหน่ายเข้าไลน์จริง และรื้อถอนระบบจำหน่ายไลน์ชั่วคราว บริเวณช่วงบ้านคลองเขว้า ถึง สามแยกโค้งรถไฟ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บ้านคลองเขว้าถึงสามแยกบัวชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2564 ช่วงเวลาดับไฟแต่ละพื้นที่ดังแสดงในรูปภาพ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
13/01/2565 08:30
13/01/2565 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง