ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนข่า อ.บ้านไผ่
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงสูง
บริเวณ ปตท.โนนข่า - โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
14/01/2564 09:00
14/01/2564 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
043-274-157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกดับไฟ