ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
- บ.น้ำโจนใต้ ม.1 ต.ห้วยเกตุ - บ้านจัดสรรจันทร์ฉาย - วัดธงไทยาราม และชุมชนโดยรอบ - ซอยลุงเชื้อ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเกตุ
ประกาศดับไฟ

1.วันที่ดับไฟ : 28 ธันวาคม 64

2.เวลาดับไฟ : 09.00 - 15.00 น.

3.พื้นที่ไฟฟ้าดับ
- บ.น้ำโจนใต้ ม.1 ต.ห้วยเกตุ
- บ้านจัดสรรจันทร์ฉาย
- วัดธงไทยาราม และชุมชนโดยรอบ
- ซอยลุงเชื้อ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเกตุ

4. สาเหตุในการดับไฟ : เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และตัดต้นไม้ใกล้สายแรงสูง

5. หมายเหตุ : หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะจ่ายไฟคืนระบบโดยทันที โปรดอย่ากระทำการใดๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี

***************************
หากมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตะพานหิน
โทร : 056-622133
สายด่วน PEA โทร 1129
กลุ่มLINE : แจ้งไฟดับตะพานหิน
28/12/2564 09:00
28/12/2564 15:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-6221323
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ