ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนสุขุมวิทบริเวณตั้งแต่ประตูน้ำพรหมเทพรังสรรค์ถึงปากทางเข้าคลองบุญประกอบ
ย้ายแนวเสาไฟเพื่อก่อสร้างถนนสุขุมวิท
19/07/2563 08:30
19/07/2563 17:00
กฟอ.บางปะกง
038533081
กฤษณพงศ์ จันทร์เขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณไฟฟ้าดับ