ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ลาดยาว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ บ้านหนองยาว วังยิ้มแย้ม ดอนตะเคียน วังดินดาด หุบกระพงษ์ น้ำลึม หนองหูช้าง หนองพลับ หนองผลำ นกคลาน
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
18/04/2563 09:00
18/04/2563 12:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด