ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ร่องไฮ ม.11 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
13/01/2565 09:00
13/01/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด