ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.10,11,12 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง
เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
17/06/2563 08:30
17/06/2563 16:30
กฟอ.บ้านสร้าง
0817150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด