ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบล ดู่ จาน อำเภอกันทรารมย์
งานปรับปรุงติดตั้งTR.เสริมบ้านจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นั้นเพื่อความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานจึงขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัน ที่ 23พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00น.ถึง16.00 น. บริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ คือ บริเวณ บ้านจาน,กอไผ่,หนองหญ้าปล้อง,โนนเปือย,โนนสมบูรณ์,ดู่,วัดบ้านจาน
23/11/2563 09:00
23/11/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด