ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนบ้านด่านหนองขามถึงหน้าทางรถไฟบ้านใหม่หนองไทร
ปรับปรุงระบบและซ่อมแซมจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
18/06/2562 08:00
18/06/2562 17:00
กฟอ.อรัญประเทศ
037-231003
ยุทธ ถาวร
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ