ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยมาบยางพร 23 ปากซอย ห้วยแก้ว-ปรุมปราม ซอยห้วยแก้ว-ปูมปราม 3
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
24/01/2564 08:30
24/01/2564 17:30
กฟอ.ปลวกแดง
083-5978027
นิสิต สมบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ