ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์เมนฟิดเดอร์3 , 10 บ้านตาฮะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตูม มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรง เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุดบ้านตาฮะ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
15/08/2562 11:15
15/08/2562 11:15
กฟอ.ท่าตูม
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติ
2แผนผัง