ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ ซอยตะปาน2 บ้านบนไร่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่ายและตัดต้นไม้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ปากซอยตะปาน 2 บ้านบนไร่ บ้านควนสัก ซอยร่วมจิตร อ่างเก็บน้ำห้วยยูง ซอยต้นไทร ถึง บริเวณตลอดปลายสาย ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยหากการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยโปรดอย่าปฏิบัติงานใดๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
22/07/2564 09:00
19/07/2564 16:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด