ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านร่มสุข , ซอยบัวเขียว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
26/03/2563 09:00
26/03/2563 16:00
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ