ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหัวนาซอย2 ต.หนองแก อ.หัวหิน จประจวบคีรีขันธ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ บ้านหัวนาซอย2 ต.หนองแก อ.หัวหิน จประจวบคีรีขันธ์
29/07/2563 09:00
29/07/2563 16:30
กฟอ.หัวหิน
0859497597
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด