ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา โซนสถานีเรดาร์
รายละเอียดพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้า
PEA นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าบริเวณบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา โซนสถานีเรดาร์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าและย้ายจุดติดตั้งใหม่ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก
29/09/2564 09:00
29/09/2564 15:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ไฟดับ