ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไปรษณีย์ปากดง ถึง ก่อนทางแยกเข้า โรงงานน้ำตาลปากดง
ตัดต้นไม้คลุมสายแรงสูง หน้าไปรษณีย์ปากดง จำนวน 5 ต้น
11/11/2562 09:00
11/11/2562 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181 , 055 - 716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด