ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยกอก ม.6 ต.ฝายนาแซง
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
29/04/2565 11:00
29/04/2565 12:00
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด