ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยพุทธสาคร 5 ม. 10 ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
14/09/2562 08:00
14/09/2562 17:00
กฟฟ.อ้อมน้อย
02-1-4206656
ไฉน พรหมสรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด