ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองโรง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เปลี่ยนสาย 185 SAC จำนวน 80 ม. บริเวณสวนสมเด็จย่า-DDE.อ่างเก็บนํ้า
29/04/2562 08:30
29/04/2562 15:30
กฟอ.ชะอำ
032-471534
ปัญญา อ่วมละออง
ลำดับดาวน์โหลด