ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกบ้านบัวเทิงฝั่งทางยริษัท อุบลออโต้โปรดักส์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน
30/01/2563 08:00
30/01/2563 16:00
กฟอ.วารินชำราบ
045396055
ณฐญุตม์ ไชยโกฎิ
ลำดับดาวน์โหลด