ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า กทม.- สี่แยกแพศรีวิชัย
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณ ริมถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า กทม.- สี่แยกแพศรีวิชัย
12/05/2562 08:30
12/05/2562 16:30
กฟอ.สามพราน
034-311756,034311356
วัลลภ สุวรรณศรี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ