ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยตรงข้ามโรงแรมศุภมิตร,หัวหินช็อปปิ้งค์มอลล์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง เปลี่ยนเป็นสายเคเบิ้ลอากาศหุ้มฉนวน บริเวณตั้งแต่ ร้านEU.BAKERY GUEST HOUSE ถึง ห้างหัวหินช็อปปิ้งค์มอลล์
26/03/2563 08:30
26/03/2563 16:30
กฟอ.หัวหิน
0859497597
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด