ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองม่วง ถึง บ้านลุงตะไก้
ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าออกนอกแนวเขตการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนสาย บร.3033 แยก ทล.348 บ้านหนองม่วง ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
11/05/2564 08:30
11/05/2564 17:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ