ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางแยกเข้าบ้านวังม่วง, บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด, ท่าทรายมิ่งมงคล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง, หน่วยสูบน้ำที่ 5 บ้านวังม่วง, ชุมชนบ้านวังม่วง ถึงวัดวังม่วง ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากจะทำการ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ดรอปเอาท์เป็นสวิตช์ใบมีด เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานช่าง จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวัน เวลา และสถานที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วันเวลาและบริเวณที่ดับไฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดังนี้
ดับไฟปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 13.00 น.
บริเวณที่ไฟดับ ทางแยกเข้าบ้านวังม่วง, บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด, ท่าทรายมิ่งมงคล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง, หน่วยสูบน้ำที่ 5 บ้านวังม่วง, ชุมชนบ้านวังม่วง ถึงวัดวังม่วง
21/07/2565 08:00
21/07/2565 13:00
กฟจ.ตาก
055511121
ศราวุธ ไชยวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด