ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ตาพระยา ต.ตาพระยา ต.ทัพราช ต.ทัพไทย ต.ทัพเสด็จ
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
17/02/2561 08:30
17/02/2561 16:30
กฟอ.อรัญประเทศ
037-269124,037-231003
มณเฑียร สมวี