ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังอ้ายป๋อง ต.แก่งดินสอ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดีจะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหมู่บ้านวังอ้ายป๋อง ม. 3 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรีในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 เพื่อความปลอดภัยจึงต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.อ.นาดี
โทร.037-455451
27/11/2562 09:00
27/11/2562 16:00
กฟอ.นาดี
03745451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด