ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกวัดศิวลัยทรงธรรม (บ้านคลองเสือ) - สามแยกบ้านไร่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากช่องจะดับไฟเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
27/11/2562 09:00
27/11/2562 16:00
กฟส.หมูสี
044300166
ทวี ชุนเกาะ
ลำดับดาวน์โหลด