ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนศรีสุนทร (ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ซอยเชิงทะเล 2 ถึง ฝั่งตรงข้ามวัดม่าหนิก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนศรีสุนทร (ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ซอยเชิงทะเล 2 ถึง ฝั่งตรงข้ามวัดม่าหนิก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ โรงเรียนขจรเกียรติถลาง, โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร, บ้านม่าหนิก(ฝั่งตรงข้ามวัดม่าหนิก) , ซอยข้างอนามัยม่าหนิก, ซอยนพตาแก้ว, โครงการบ้านสาธินี, โครงการยามาบุรี, หน้า หจก.โชคชัย, หน้าโครงการ วนาพูล วิลล่า, หน้าโรงไม้ดำรงพันธ์, บูลทรี ภูเก็ต, หมู่บ้านอยู่เจริญ 2, หน้าปั้ม ปตท. เชิงทะเล, ซอยเชิงทะเล 2, หน้าร้านเชิงทะเลโฮมเวิร์ค, ร้านอาหารตอข้าว, บริษัท หาดใหญ่นันทกร จำกัด, บริษัท ดีซีเอ็ม จำกัด, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบางโจ, บริษัท ก้าวหน้า ภูเก็ต จำกัด, วิลล่า จิตนา, บจก.เอฟเอเอฟ พาร์ทเนอร์, บ้านบางโจ, บริษัท ซีเวฟ จำกัด, บริษัทเจวีมิตร จำกัด, บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด สาขาบ้านบางโจ, บริษัท วสีคอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโปรเจคเซอร์วิส จำกัด, นางสาวณัฐธินี นาโปลิตาโน, บริษัทภูเก็ตล่ำซำ คอนสตรัคชั่น จำกัด, โรงงานซักรีดของนาย กิติภูมิ ปรีดี และบจก.ภูเก็ต เอ็กซ์คลูซีพ ดีเวลล็อปเม้นท์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at SriSunthon Road (inbound side) from Soi Cherngtalay 2 to the opposite side of Wat Manik, Thalang District, Phuket On Thursday, 17 February 2022 from 09.00 am. - 05.00 pm.
17/02/2565 09:00
17/02/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร