ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปรับปรุงฯ ย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ออกจากแนวเขตก่อสร้างถนนลาดยาง 4 เลน บริเวณสวนป่าสักดงน้อย บ้านดงน้อย ม.8 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 15 ต้น ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 21 ต้นพาดสาย SAC 185 ต.มม ระยะทาง 300 เมตร
24/11/2564 09:00
30/11/2564 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991,095-6645612
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน,วินัย ศรีบุรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด