ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฺBUA1R-04 ถึง DDE ประปา บ้านหนองหิน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 185 ต.มม.
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
บ.เหล่าทอง,บ.เหล่าพัฒนา,บ.เหล่าสามัคคี,บริษัทสีแก้วยางพารา จำกัด,บ.ศรีอุบล,บ.คลองทิพย์,บ.ซำบอน,องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง,โรงเรียนบ้านเหล่าทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพันทา,โรงเรียนหนองพันทา,บ.หนองพันทา,บ.ป่าไร่,บ.โนนสมบรูณ์,บ.โนนอุดม,บ.หนองนาดี ,บ.โนนป่าบาก,บ.โนนแก้วน้อย,บ.ท่าคำรวม,บ.ท่าเจริญ,บ.สามหนอง,บ.ท่าคำมิด,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวตูม,โรงเรียนบ้านสามหนอง,โรงเรียนโนนทองประชาสรรค์,บ.ห้วยเดือนห้า,บ.บะยาวใต้,บ.ห้วยลึก,บ.โนนแก้ว , ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
10/06/2562 08:00
10/06/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด