ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่สามแยกแกแล็คซี่ ถึง โตโยต้าชัวร์บางพระ
เพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณตลาดหนองมน
โซนหน้าเกาเหลาโตถึงแยกแกแล็คซี่
24/03/2564 08:00
24/03/2564 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด