ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านนาถัง หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
ปป.ย้ายแนวบริเวณบ้านนายเสกสรร เนื้อไม้ บ้านนาถัง ม.7 ต.ถ้ำกระต่ายทอง
09/02/2561 09:00
09/02/2561 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761-399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์