ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟฟ.วังชมภู
บำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2564
24/05/2564 09:00
25/06/2564 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056711244
สมบูรณ์ ปานนิล