ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกพวงมาลัย ถึง หน้านิคมฯ เหมราช 4
ปักเสา 115 เควี
11/03/2561 08:00
11/03/2561 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
111 มี.ค. 61