ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าเหียง บ้านหารเเก้ว
กฟอ.หางดงจะดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อนดำเนินการซ่อมเเซมระบบจำหน่าย บริเวณบ้านป่าเหียง ต.หารเเก้วถึง วัดคันธาราม(วัดทุ่งอ้อ) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในวัน จันทร์ ที่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตั้งเเต่เวลา 08.30-13.00 น.
01/02/2564 08:00
01/02/2564 13:00
กฟอ.หางดง
053-441093
กิตติพร อินทร์สุข