ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณพื้นที่บ้านดอยหล่อในทั้งหมด หมู่ที่ 6 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รื้อถอนเสาไฟฟ้าขนาด 12.00 เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
19/09/2562 08:30
19/09/2562 12:00
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี
ลำดับดาวน์โหลด