ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาหว้า ถึง บ้าน ตาดใหญ่ อ.ทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
20/08/2565 09:00
20/08/2565 17:00
กฟอ.ปทุมราชวงศา
045451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด