ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านศรีวิไล ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
27/02/2564 09:00
23/02/2564 12:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด