ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.สันติราษฎร์ ตั้งแต่ แยก ร.ร.หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา ถึง สุดถนน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จาก50PIC เป็น 50SAC
14/07/2565 09:00
14/07/2565 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ