ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าร้านทอง ตลาดวัดศรีประชาราม ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
งานสับเปลี่ยนหม้อแปลง เพื่อนำหม้อแปลงไปบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
บริเวณหน้าร้านทอง ตลาดวัดศรีประชาราม ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง 13.30 น.
31/05/2563 10:30
31/05/2563 13:30
กฟอ.พานทอง
038-451146
นพดล สุขใสแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด