ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแขยง ถึง วัดอ่างทอง
ปรับปรุงย้ายเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย
15/07/2564 08:30
15/07/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074330139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม