ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกหมอไพโรจน์ ฝั่งทิศตะวันตก ถึง ตลาดรังษิณา ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ย้ายแนวเสาระบบจำหน่ายแรงสูง รองรับการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
13/12/2561 09:00
13/12/2561 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด